Om Binario

Vi strävar efter...

Binario Omsorg AB utvecklar fastigheter efter våra kunders önskemål för att uppnå en så bra boendemiljö som möjligt samt så kostnadseffektivt som möjligt. Binarios mål är att vara en välfärdsutvecklare i samverkan med kommuner och privata aktörer.

Vi bidrar med vår kunskap för att utveckla och bygga samhällsfastigheter med människan i fokus. Som fastighetsutvecklare har vi möjlighet att påverka hur vårt samhälle ska se ut – det är ett ansvar som vi tar på allvar.

Våra fastigheter

Gruppbostäder

Ett boende för en grupp individer med likartade behov. Här får man den vård och omsorg man behöver dygnet runt och personal finns alltid tillhands. Ett mindre antal enskilda lägenheter samlas kring trevliga och funktionella gemensamma utrymmen.

Gruppbostadens placering baseras på de boendes behov och kan ligga såväl mitt i stan som i lantligt läge. Närhet till kommunikation, service, kultur och fritidsaktiviteter är viktigt.

Våra fastigheter

Bostad med särskild service för barn och unga

När ett barn trots olika stödåtgärder inte kan bo hemma eller i ett familjehem kan en bostad med särskild service för barn och unga vara lösningen. Boendet skall vara anpassat och samtidigt vara så likt ett hem som möjligt. 

Dessa boenden placeras i ordinära hus och bostadsområden. I bostaden finns fast personal dygnet runt som ger stöd och service. Ett barnboende har i regel plats för 4-6 barn eller ungdomar.

Våra fastigheter

Daglig verksamhet

I daglig verksamhet erbjuds meningsfull och utvecklande sysselsättning för varje enskild individ. Dagliga verksamheter kan vara en sysselsättning som ligger nära ett förvärvsarbete där den enskilde arbetar utifrån sin förmåga. Personen kan även arbeta integrerad på en arbetsplats med eller utan handledare. 

Daglig verksamhet kan också innebära en habiliterande funktion där fokus ligger på sinnesstimulans och motoriska och fysiska aktiviteter. Och allt där i mellan.

Vår process

1

Analys

Tillsammans med våra kunder identifierar vi nuvarande och framtida behov av boendeplatser. Vi gör därefter en detaljerad genomgång av de enskilda personernas eller gruppernas behov för att på bästa sätt kunna ta fram bra lösningar.  

2

Förslag

Utifrån analyserna presenterar Binario ett projektförslag.  Viktiga parametrar är fastighetens läge, typ av fastighet, inne- och utemiljö, materialval och tekniska lösningar. Även förslag avseende projektering, finansiering och färdigställande av ett nytt boendes tas fram. 
3

Drift och kostnad

Binario tillsammans med vår kund enas om en tidplan samt en målbild från vilken en total årskostnad, drift- och fastighetskostnad beräknas. Ett hyres- eller köpeavtal upprättas. 
4

Finansiering

Binario med samarbetspartners finansierar och förverkligar hela projektet. Det innebär att kommunen/privat aktör inte belastas med några investeringskostnader eller projektrisker utan endast förbinder sig att hyra eller köpa loss fastigheten enligt upprättat avtal 

Styrelse

5587

Monica Fallesen

Grundare och CEO

Arbetat med LSS verksamheter i snart 25 år som chef, pedagog, utbildare, kvalitetsutvecklare, affärsutvecklare och mycket mer.

  • Brinner för ett aktivt och nära ledarskap och ett brukarfokus ”på riktigt”.
  • Vill göra rätt från början istället för att göra om.

Det ska vara kul att jobba 😊 

Email: monica.fallesen@binario.se

Telefon: +46 70 720 16 64

Tomas Fiedler

Grundare och styrelseordförande

Framgångsrik serieentreprenör som startade sina första bolag inom telecom och programvaruutveckling.  

  • Stort intresse av entreprenörskap, företagsekonomi, försäljningstrategier och kundservice 
  • Stor erfarenhet av hur man bygger bolag  
  • Erfarenhet av att utveckla organisationer såväl av nationellt som internationellt  
  • Stort professionellt nätverk inom utveckling, finansiering och försäljning 

Email: tomas.fiedler@binario.se

Telefon: +46 70 546 94 80

Sofia Fiedler

Suppleant

Sofia spelade en central roll i arbetet med att inleda, bygga upp och sprida användandet av CPUP, det nationella kvalitetsregistret för barn och ungdom med cerebral pares. I sitt arbete har hon informerat om, utbildat i och kvalitetssäkrat mätningsförfarandet inom CPUP i Sverige såväl som Danmark och Norge. Sofia har mångårig erfarenhet som fysioterapeut inom habilitering och har ansvarat för att utbilda, projektleda, utveckla undersökningsförfarande, koordinera och sammanställa register.

Vill bidra till:

  • Att säkerställa rätten och tillgängligheten till samma högkvalitativa vård oavsett geografi.
  • Ett jämlikt LSS boende – rätten till ett hem snarare än en institution eller boende på personalens villkor.
  • Moderna, funktionella och ombonade hem för personer medfunktionsvariation.

 

Planerar din kommun en ny samhällsfastighet?