Binario Omsorg

Vi arbetar med både kommunala och privata aktörer. Tillsammans tar vi fram optimala bostäder för individer med funktionsvariationer.

Fastigheterna anpassas efter de boendes unika hjälpbehov samtidigt som de följer gällande lagar och förordningar. Fokus ligger på att kostnadseffektivt erbjuda ett så bra livslångt boende som möjligt.

Alla våra fastigheter är individuella.

  • Stort engagemang för varje enskilt projekt
  • Lång erfarenhet av att utveckla och driva boenden för individer med funktionsvariationer
  • Samarbetar med pålitliga och erfarna partners inom såväl drift, byggnation och förvaltning
  • Behöver ni hjälp att bygga nya boenden?
  • Är era gamla fastigheter i behov av uppdatering?
  • Finns det ett behov i er del av landet som ni vill tillgodose?

Fastigheter vi utvecklar

Våra fastigheter erbjuder anpassade boenden till människor i alla åldrar som alla har olika behov.

Gruppbostäder
Gruppbostäder
Våra gruppbostäder kan se mycket olika ut. De kan vara ombyggda gamla fina fastigheter eller splitternya moderna lösningar. Ibland är det enplanslösningar ibland är de på två plan.

Vilken målgrupp är boendet till? Det styr läge och stor del av dispositionen men även materialval.

Vi tänker mycket på självbestämmande och integritet, samt vikten av att ha en egen ingång och möjlighet att använda lägenheten som en plats för vänner och närstående.

Bostad med särskild service för barn och unga
Bostad med särskild service för barn och unga
Vi utvecklar fastigheter med omtanke för barn, unga och dess personal. Bostäderna är tänkta för upp till 6 boende med plats för såväl avskildhet som gemenskap, lugna och fysiska aktiviteter. Vår planlösning bygger på flexibilitet vilket gör att ni enkelt och vid behov kan omvandla boendet till 2 separata enheter.

Binarios långa erfarenhet inom LSS området ger er en fastighet med materialval och teknik som fungerar smidigt, ökar tryggheten och välbefinnandet såväl hos den som bor som den som jobbar i våra fastigheter. Även våra barnboenden utvecklar vi naturligtvis i samråd med kunden.

Daglig verksamhet
Daglig verksamhet
Vi erbjuder oss att bygga nytt eller renovera befintliga lokaler till daglig verksamhet.

Utifrån vår expertis utvecklar vi varje verksamhet för den målgrupp verksamheteten är tänkt för.

Fastigheterna anpassas tillsammans med kommunen eller den privata aktören som driver verksamheten.

Kontakta oss idag så berättar vi mer!